Fiind o unitate care face parte din sistemul de învăţământ de stat, procesul de învăţământ are la bază documentele elaborate de Ministerul Educaţiei și Cercetării şi referitoare la învăţământul preşcolar.
Cadrele didactice din unitate îşi întocmesc propriile documente şcolare pe baza Planului de învăţământ, a Programei activităţilor instructiv-educative pentru învăţământul preşcolar emise de Minister, a scrisorilor metodice şi a recomandărilor venite de la I.S.J.

Oferta C.D.G. a unităţii noastre este una atractivă şi diversă. Astfel, în unitatea noastră se desfăşoară cursuri opţionale de:
◦ Educație pentru sănătate
◦ Educație ecologică
◦ Educație rutieră
◦ Educație artistico – plastică
◦ Educație financiară
◦ Înot

În funcţie de activităţile planificate, de proiectele tematice care se derulează, educatoarele organizează în colaborare cu părinţii copiilor şi cu alte instituţii, plimbări, vizite, excursii și alte activități extrașcolare și extracurriculare.

bottom-1